E-Çek

Elektronik çek girişi ürünü ile alınan, verilen çek  girişlerinin  ve risk yönetimi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır. Tüm süreçler web üzerinde yer alacaktır ve böylelikle mobil erişim sağlanmış olacaktır.

Elektronik çek girişi  ürünü alınan ve verilen çek olmak üzere 2 modülden oluşmaktadır.  Her modül çekin üzerindeki kare kod okutularak  ERP sistemine hızlı, kolay ve doğru veri girişinin yapılması sağlanmaktadır. Cep telefonu ile kare kod okutulması  yapılmakta ve böylece telefon üzerinden gerekli bilgiler tamamlandıktan sonra ERP üzerinden yine cep telefonu ile kayıt atılmaktadır.

Elektronik çek girişi projesi ile alınan çeklerin Findeks üzerinden müşteri risk raporlaması yapılabilecektir. Alınan çeklerde müşterinin risk limiti kontrolü yapılarak bu limiti aşması durumunda çek girişi engellenebilecek veya isteğe bağlı olarak uyarı verilebilecektir.  Bu işlem de yine hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleşmekte ve ERP sisteminde kayıt altına alınmaktadır.  Çek girişinde keşideci(çeki düzenleyen)  ve ciranta (ciro eden kişi) bilgileri gibi detay bilgi girişi sağlanacaktır. Alınan çekler için belirli aralıklar ile Findeks risk raporunun mail atılması sağlanacaktır.

Verilen  çeklerde yine kare kodun okutulması ile elde edilen verilerin ERP sistemine hızlı, kolay ve doğru veri girişinin yapılması sağlanmaktadır. Verilen çek için istenilen periyotlarda veya vadesi yaklaşan çekler için uyarı maili atılması sağlanacaktır. Mailler gün sonunda toplu olarak yapılacaktır. Verilen çek girişinde o ayki toplam kesilecek müşteri bazlı veya genel çek limiti kontrolü yapılarak  çek girişinde uyarı veya hata mesajı verilmesi sağlanacaktır.

Bu ürün ile çek işlemleri monoton bir süreçten çıkmakta, otomasyonun sağlandığı, hızlı, sağlıklı ve doğru girişlerinin yapılarak, risklerin analiz edilerek yorumlandığı  bir sürece dönüşecektir.