E-Arşiv

E-ARŞİV

                        E-ARŞİV NEDİR?

E-Arşiv uygulaması, şirketlerin E-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan tüketicilere kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Fatura alıcısının faturayı kağıt ortamda talep etmesi halinde, hazırlanan e-arşiv faturası şirket yetkilisinin imzası ve şirketin logosu bulunan bir kağıda herhangi bir yazıcıdan renkli çıktısı alınarak teslim edilir.

Oluşturulan e-arşiv faturası üzerine ‘’irsaliye yerine geçer’’ ifadesinin yazılması ile fatura irsaliye yerine kullanılabilir.

               E-ARŞİV AVANTAJLARI

  • SAP üzerinde giden fatura kokpiti üzerinden tüm süreci yönetebilir.
  • Faturayı göndermeden SAP üzerinde görüntülenebilir.
  • Giden fatura kokpiti yapılır.
  • Farklı sistemler ile entegrasyon kabiliyeti vardır.
  • Faturayı SAP üzerinden PDF/XLM/HTML olarak görüntüleyebilinir.
  • SAP üzerinden durum takibi yapılabilme ve raporlayabilinir.
  • Faturayı göndermeden SAP üzerinde görüntüleyebilinir.
  • İşlemleri loglayabilinir.
  • SAP üzerinden e-arşiv raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.