Uygulama Danışmanlığı

Müşterilerimize  sahip olduğumuz yüksek tecrübemizle  hızlı, güvenli, doğru çözümler sunabilmek ilk hedefimizdir.  Bunun için 365 gün 7/24  bakım destek çalışmlarını yapmak bizim en önemli görevimizdir.

SAP ‘nin Lojistik ve Finansal modüllerinde destek vermekteyiz.

SAP Lojistik Uygulamalar aşağıdaki modülleri kapsamaktadır:

​​

 • Malzeme Yönetimi (Material Management-MM)
 • Üretim Planlama (Production Planning-PP)
 • Satış ve Dağıtım (Sales and Distribution-SD)
 • Bakım ve Onarım (Plant Maintenance-PM)
 • Depo Yönetimi (Warehouse Management-WM)
 • Müşteri Servisi (Customer Service-CS)
 • Proje Sistemi (Project System-PS)

SAP  Finansal Çözümler:

SAP Finans Çözümleri işletmelerin finansal kaynaklarını etkin kullanmaları ve nakit akışını yönetmeleri, oluşan mali işlemlerin takibi, maliyet hesaplamaları ve karlılık analizleri gibi analizlerin yapılması için kullanılan bir modüldür. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar SAP Finans Çözümlerinin kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir, manuel işlemlerin getirdiği hata oranları azaltılır. Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur.

 • Genel Muhasebe,
 • Satıcılar Muhasebesi,
 • Müşteriler Muhasebesi,
 • Duran Varlık  Muhasebesi,
 • Defter-i Kebir Muhasebesi,
 • Kasa Defteri Uygulamaları, 
 • Çek/Senet Modül Uygulamaları,
 • Ay ve yıl sonu kapanış süreçleri,
 • Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi,
 • Masraf Yeri Muhasebesi,
 • İç Siparişler,
 • Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi,
 • Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi,
 • Ürün Maliyet Muhasebesi,  raporlama; mizan, bilanço, belge, yevmiye defteri , yardımcı defterler ve diğer raporlar