Entegrasyon

Entegrasyonlar ile  şirketlerin kullanmak zorunda olduğu programların sonuçlarının SAP karşılığı otomatik olarak SAP de ilgili modüllerde oluşması sağlanmaktadır. Böylelikle aynı işlem birden fazla kez kullanıcı tarafından tekrarlanmamış olmaktadır. Bilgilerin çift yönlü olarak aktarımı da gerçekleştirilebilmektedir. Entegrasyondaki temel esas verilerin doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasıdır. Entegrasyon faaliyetleri sadece şirket içerisindeki programlarla entegrasyon olarak algılanmamalıdır. Şirket dışında, SAP kullanmak zorunda olmayan tedarikçi-bayi-müşteri gibi iş partnerleriniz de bu tarz entegrasyon süreçleri ile sisteminizin içerisine kolayca taşınabilmektedir. Tüm bu işlemler esnasında da veri güvenliği de tamamen sizin elinizde olmaktadır.