E-Defter

E-DEFTER

                       E-DEFTER NEDİR?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

                  E-DEFTER ÖZELLİKLERİ

  • Tüm şirket defterlerinin tek bir kokpit üzerinden yönetebilinir.
  • Farklı entegratörler ile entegrasyon kabiliyeti vardır.
  • İşlemleri yetkilendirebilinir. 
  • İşlemleri loglayabilinir.
  • Hızlı entegre ile kısa sürede projenizi canlıya geçirilir.
  • PDF/XML formatı ile defterinizi görüntülenilir.
  • Tüm sürecin ve uyarlamaların SAP sistemi üzerinden yönetebilmebilinir.
  • Verilerinizin tutarlılığını kontrol eder.